لطفا صفحه را عمودی کنید !

تکمیل فرم درخواست مشاوره

در مرحله اول با تکمیل فرم درخواست مشاوره، ما از نیاز شما مطلع شده و کارشناسان دپارتمان پروژه ها به سرعت با شما تماس خواهند گرفت و شما را به مرحله بعدی دعوت خواهند کرد.

مرحله اول

برقراری تماس اولیه و هماهنگی جلسه عارضه یابی

در ادامه پس از اینکه کارشناسان دپارتمان پروژه های مرکز مشاوره مدیریت ماهان با شما تماس گرفتند، حال نوبت آن رسیده است که اولین جلسه با محوریت نیازسنجی و عارضه یابی به صورت آنلاین یا حضوری هماهنگ و سپس برگزار گردد.

مرحله دوم

اجرای فرآیند اجرای خدمت ( مشاوره / اجرا )

پس از جلسه اول و مشخص شدن نیاز دقیق کارفرما، حال نوبت آن است که برترین مشاور یا مجری برای اجرای خدمت منتخب برگزیده شود. این امر بسیار مهم بر عهده تیم کارشناسان مشاوره ماهان و راهبران تیم ها میباشد. مطابق نیاز شما یک الی چند مشاور / مجری مطابق درخواست شما منتخب شده و پروژه شما در دست اقدام قرار میگیرد.

مرحله سوم

ناظر پروژه، ماهان

از اولین جلسه تا جلسه امضاء تابلوی حسن ختام پروژه، مرکز مشاوره مدیریت ماهان به معنای واقعی کلمه "مشاور" در کنار شما شانه به شانه بر روی کلیات و جزئیات پروژه شما نظارت میکند و همانند تمام پروژه های مرکز مشاوره مدیریت ماهان، کیفیت و رضایت کارفرما اولویت یک را دارد.

مرحله چهارم