مفهوم مشاوره مارکتینگ و فروش چیست؟

امروزه دوران اقتصادی جدیدی را تجربه می کنیم چرا که موانع بازار تجاری ایران برداشته شده به همین دلیل امروز شاهد رقابت و حضور رقبای خارجی و داخلی زیادی در اغلب زمینه های خدماتی و تولیدی هستیم. هر کسب و کاری که شما دارید چه بزرگ و چه کوچک، قطعا دارای رقیب خواهید بود به همین خاطر برنده میدان رقابت، بیزنسی است که بتواند از بازار فروش سهم بیشتری را از آن خود نماید. در واقع قلب تپنده هر سازمانی، میزان فروش آن است و اگر نتواند سهم فروش از بازار را تصاحب کند محکوم به شکست خواهد بود.

برای اینکه کسب و کار شما در این بازار پر رقابت پا برجا بماند نیاز به مشاوره مارکتینگ خواهید داشت تا با اصلاح استراتژی فروش با توجه به شرایط بازار بتوانید شرایط جدید بازار هدف را ایجاد نمایید امروزه به دلیل اینکه برخی از مدیران با تحلیل و ارزیابی های غلط و مشورت با افراد نا آگاه از میدان رقابت خارج شده و نتایج ناخوشایندی را به دست خواهند آورد چرا که دیدگاه خوبی نسبت به مشاوره مارکتینگ یا بازاریابی ندارند.

معرفی مبحث مارکتینگ و فروش
دپارتمان مشاوران مارکتینگ و فروش ماهان

مراحل اجرای پروژه مشاوره مارکتینگ و فروش

مرکز مشاوره مدیریت ماهان در ۵ مرحله به حل مسائل کسب و کار ها در حوزه مارکتینگ و فروش میپردازد.
۱ عارضه یابی و شناخت وضعیت موجود کارفرما
 • تدوین مکانیزم و شاخص های عارضه یابی
 • دستیابی به دیدگاه و چشم انداز مدیران ارشد جهت ارائه بهترین پلن مارکتینگ
 • بررسی عملکرد فعلی جهت رفع ایرادات و تدین نقشه مارکتینگ مناسب
 • بررسی نقاط قوت و ضعف از دید مدیران ارشد
 • تهیه جدول اولیه SWOT مجموعه
 • اراِیه ی لیست عارضه های احصاء شده
 • اولویت بندی عارضه ها به ترتیب اهمیت و میزان تاثیرگذاری آنها در اقدامات بازاریابی
 • تدوین راهکارهای بهبود و توسعه برای عارضه های اصلی
۲ تحقیقات بازار بر اساس مدل های SWOT, 3C
 • تحلیل فرصت ها و تهدیدهای پیشرو جهت ارائه بهترین پلن مارکتینگ متناسب با شرایط 
 • تحلیل خدمات ارائه شده به مشتریان و گروه بندی خدمات
 • شناخت محیط خرد :رقبا، مشتریان، تامین کنندگان برای تدوین اقدامات بازاریابی مناسب
 • شناخت محیط کلان :صنعت، روندهای موثر فرهنگی و اقتصادی، الگوهای بازاریابی برتر جهانی
۳ تدوین استراتژی های مارکتینگ
 • تدوین اهداف کلان مارکتینگ
 • تدوین استراتژی های مارکتینگ بر اساس گروه های تعیین شده بر اساس بسته های تعیین شده متناسب برای گروه های مختلف
 • ارائه راهکارهای کلان براساس پتانسیل های موجود و در حال توسعه
 • گروه بندی مشتریان و مخاطبین (Segmentation)
 • انتخاب و دسته بندی مشتریان هدف (Targeting) و ترسیم ماتریس محصولات/خدمات – بازار
 • تعیین جایگاه محصوﻻت، خدمات و برند شرکت (Positioning map) و ترسیم نقشه نمودار جایگاه برندهای رقیب
 • تدوین استراتژی های آمیخته مارکتینگ
 • محصوﻻت و خدمات: بررسی گروه محصوﻻت و خدمات
 • قیمت گذاری: بررسی استراتژی های کلان قیمت گذاری گروه محصوﻻت و خدمات اصلی
 • توزیع و ارائه در خارج از مجموعه: بررسی سیاستهای کلان توزیع و فروش محصوﻻت و خدمات
 • ترویج وتبلیغات: بررسی و تعیین محورهای استراتژیک ارتباط، تبلیغات و اطلاع رسانی محصوﻻت و خدمات، به تفکیک مشتریان
 • طراحی نظام کنترل مارکتینگ، فروش و برند: تعیین شاخص های کلیدی، تعریف گزارش های تحلیل مورد نیاز، بازه زمانی، روش گردآوری داده ها، مسئول ارایه گزارش، سطح دسترسی گزارش ها و…
 • مدل های مورد استفاده در هر بخش به تناسب مرتبط بودن با این صنعت و سایر ملاحظات انتخاب می گردد.
۴ تدوین برنامه های جامع عملیاتی
 • برنامه عملیاتی توسعه مارکتینگ برای کتابخانه، صنایع دستی، لوازم التحریر، آموزش های فرهنگی و هنری، حوزه تئاتر و فیلم و کافی شاپ و…
 • تدوین و تشریح دقیق انواع بسته ها متناسب با بخش های مختلف مجموعه 
 • تعیین منابع و امکانات مختلف مورد نیاز جهت تحقق استراتژی های مارکتینگ و حل نقاط ضعف پیشرو
 • طراحی ساختار کلان واحدهای مختلف جهت تحقق استراتژی های مارکتینگ
 • شناسایی نیازهای آموزشی برای نیروی انسانی درخصوص اجرای برنامه های تنظیم شده
 • برنامه ریزی زمانی مناسب برای برنامه های اجرایی
۵ نظارت بر اجرای اکشن پلن ها
 • در صورت تمایل کارفرما پس از ارائه برنامه مارکتینگ این شرکت می تواند با هدف نظارت بر اجرای صحیح برنامه های مارکتینگ تدوین شده در کنار کارفرما قرارگیرد . و تا زمان کسب اطمینان از اجرای درست این برنامه های مارکتینگ حضور داشته باشد.

درخواست مشاوره اولیه رایگان