لطفا صفحه را عمودی کنید !

دکتر یاسر احسان

متخصص و مشاور منابع انسانی

فعال در پروژه های: مشاور مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار انجمن انفورماتیک ایران

سمت سازمانی:مشاور عالی منابع انسانی مرکز مشاوره مدیریت ماهان

پروژه ها

سابقه فعالیت در پروژه های مشاوره مدیریت

پروژه های مشاوره منابع انسانی

سوابق تدریس

 • مدرس مرکز مشاوره مدیریت ماهان
 • مدرس مدرسه کسب و کار ماهان
 • مدرس نوآوران البرز
 • مدرس موسسه بینا کاوشگران
 • مدرس موسسه بهین کنترل ایرانیان
 • مدرس موسسه حامیان توسعه

تخصص و توانمندیهای تخصصی:

 1. مدیریت استراتژیک
 2. مدیریت پروژه
 3. منابع انسانی
 4. مدیریت عمومی
 5. مهارت های فردی مدیران

دروس قابل ارائه:

 1. چرخه بهره وری
 2. تحلیل مالی
 3. مدیریت رفتار سازمانی
 4. مدیریت زمان
 5. مدیریت پروژه
 6. مدیریت منابع انسانی
 7. سازمان و مدیریت (توسعه و بهبود)
 8. اصول و مبانی مدیریت
 9. مدیریت استراتژیک
 10. زبان بدن
 11. روشهای تحقیق
 12. ارتباطات بصری و زبان تصویر
 13. بازاریابی و برندسازی
 14. امنیت اطلاعات
 15. تفکر استراتژیک
 16. مهارت رهبری
افتخارات و جوایز
 1. ارائه ۳ مورد مقاله پذیرفته شده و ارائه شده در سمینارها و کنفرانسها ی معتبر
 2. چاپ ۵ مقاله در نشریات معتبر
 3. تالیف ۲ کتاب ( در حال اتمام)
 4. ترجمه ۳ کتاب (زیر چاپ و در حال مجوز)
 5. عضو انجمن انفورماتیک ایران و مدیر گروه سابقگروه”مدیریت پروژه ” انجمن
 6. عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
 7. عضو انجمن تحلیل کسب و کار ایران
 8. عضو جامعه متخصصان ایرانی
 9. عضو انجمن منابع انسانی ایران
 10. عضو انجمن زبان بدن ایران
 11. عضو وابسته اداره استاندارد مالزی
 12. عضو انجمن مدیریت استراتژیک ایران
 13. عضو انجمن بین المللی تحلیل کسب و کار
علوم آکادمیک
 1. کارشناسی-مهندسی صنایع -۱۳۸۲- دانشگاه شمال
 2. کارشناسی ارشد-مدیریت -۱۳۸۹ – دانشگاه صنایع و معادن
 3. دکترا-مدیریت استراتژیک-۱۳۹۲ – دانشگاه ملی مالزی
درخواست جلسه مشاوره با دکتر یاسر احسان

سبد خرید