لطفا صفحه را عمودی کنید !

دکتر امیرحسین صبورطینت

متخصص و مشاور مدیریت استراتژیک و منابع انسانی

فعال در پروژه های: مشاور منابع انسانی هلدینگ دانش بنیان گرین وب، مشاور مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

سمت سازمانی:مشاور عالی مدیریت استراتژیک و منابع انسانی مرکز مشاوره مدیریت ماهان

پروژه ها

سابقه فعالیت در پروژه های مشاوره مدیریت

پروژه های مشاوره مدیریت استراتژیک و منابع انسانی

سوابق تدریس

عضو کادر اساتید  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

عضو کادر اساتید موسسه آموزش عالی ازاد هفتاد و دوره های مجازی دانشگاه تهران

عضو کادر اساتید مرکز مشاوره مدیریت ماهان

عضو کادر اساتید :مدرسه کسب و کار آریانا

موسسه آموزش عالی آزاد بهار

مرکز آموزشهای ضمن خدمت دانشگاه تهران

موسسه آموزش عالی ازاد اندیشه معین

مرکز آموزشهای اتاق بازرگانی ایران

مرکز آموزش مدیریت دولتی

موسسه مرزبان کیفیت

دانشگاه شهید بهشتی

موسسه مطالعات در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران

انجمن صنفی مدیران و مشاوران منابع انسانی

دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران غرب

مدرسه عالی رسانه

همیار آکادمی

افتخارات و جوایز

عضویت در مجامع علمی

  • عضو انجمن صنفی مدیران و مشاوران منابع انسانی ایران
  • عضو انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
  • عضو کمیته فنی مدیریت منابع انسانی TC260 : و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و
  • بین المللی حوزه منابع انسانی به رهبری پروفسور آرین قلی پور : استانداردهای )۳۰۴۰۰ واژگان( و (     (۳۰۴۰۵ )  (استخدام)
  • عضو هیات علمی همایش تخصصی دفتر مدیریت استراتژی (سخنرانی در سمینار روز سوم خردادماه ۱۳۹۱ سالن همایشهای رازی)

ارائه سمینارهای آموزشی در صنعت

سمینار: “مدیریت استراتژیک” با همکاری BCG برای کارشناسان شرکت فولاد سنگان فروردین – ۹۸

سمینار “پرسونال برندینگ در بستر دیجیتال” موسسه آموزش معین اسفند  ۹۷

سمینار : “تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندی”: اتاق بازرگانی خرمشهر دی  ۹۷

سمینار “تعالی سازمانی” شرکتهای ستاد اجرایی فرمان امام به نمایندگی از مرکز آموزشهای ضمن خدمت

دانشگاه تهران آبان ماه – ۹۷

سمینار ” Manage up ” یا “مدیر خود را مدیریت کنید” مدرسه عالی کسب و کار ماهان و انجمن صنفی مدیران منابع انسانی آذر ماه  ۹۷

سمینار مگاترندهاMBA Online)   مدرسه ماهان دوره ( MBA آذرماه – ۹۷)

سمینار “مدیریت سینرژیک” پاکشو شهریور ۹۷ از طرف موسسه بهار

سمینار “مگاترندها ” شرکت گلرنگ از طرف بهار تیرماه  ۹۷

سمینار شاخصهای کلیدی عملکرد ( KPIs ) به نمایندگی از BCG در جمع مدیران بانکداری الکترونیک بانک آینده تیر – ۹۷

سمینار “نظام مدیریت عملکرد سازمانی و فردی” به نمایندگی از شرکت BCG در جمع مدیران شرکت داروپخش – ۱۳۹۶

سمینار MegaTrends ابرروندهابه نمایندگی از BCG – ۱ آذرماه ۱۳۹۵

سمینار “کانون ارزیابی و توسعه مدیران سیم و کابل ابهر ” در جمع مدیران شرکت مشاوران تعالی سازان

۹ ( BECG – )اسفند ۹۴

کارگاه بلوغ فرایندهای منابع انسانی   سالن کنفرانس شرکت مپنا مرداد ۹۴

کارگاه ۳ روزه مدیریت استراتژیک و شاخص های کلیدی عملکرد ( KPI ) در صنعت حفاری  سالن کنفرانس دانشگاه امیرکبیر ارائه برای -مدیران و کارشناسان شرکت حفاری شمال -۱۹تا ۲۱ فروردین ۱۳۹۳

 

علوم آکادمیک
  1.  لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت (از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳)
  2.  فوق لیسانس مدیریت اجرایی (استراتژیک) دانشگاه علم و صنعت سال ۱۳۸۷
  3.  دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران (سال فارغ التحصیلی : ۱۳۹۵ ) رتبه ۱ خروجی
درخواست جلسه مشاوره با دکتر امیرحسین صبورطینت

سبد خرید