blog-thumb-mahanmcc-post

مدیریت چیست؟

مدیریت چیست ؟ وقتی این بحث وسط می آید تعاریف متعددی پیرامون آن به چشم می خورد. افرادی که در این موضوع صاحب نظر هستند تعاریف بخصوصی در مورد مدیریت ارائه کرده اند. اما به طبع می توان از این تعاریف به موارد واحد و یکسانی رسید. در این مقاله نیز ما به توضیح در ...

blog-post-cover-mahanmcc

عارضه یابی سازمانی چیست؟

عارضه یابی شناسایی مشکلات سازمان، تجزیه و تحلیل آنها و ارائه بسته ها و راهکارها جهت رفع آنها و یا کاهش تاثیرات منفی آنها در سازمان است. سرآمد شدن یک سازمان فرآیند پیوسته ای است که با برنامه ریزی و هدف گذاری آغاز می شود و در طول مسیر با ارزیابی های مداوم ب ...

چگونه یک تحلیلگر کسب و کار شویم؟

شغل تحلیل گر کسب و کار یکی از محبوب ترین انتخاب های شغلی در دنیای تجارت است. این نقش نه تنها به عنوان یک شغل مستقل بلکه به عنوان یکی از بهترین دروازه های ورود به حوزه تجزیه و تحلیل و علوم داده، محسوب می شود.

قبل از اینکه مشاور بشوی فروشنده باش

مقدمه شاید حدس بزنید که منظور از فروشنده بودن این است که شغل فروشندگی را انتخاب کنیم یا اینکه حدس بزنید باید فروشنده خوبی بود تا بتوان خدمت مشاوره مدیریت را ارائه داد، باید تصحیح کنیم منظور از فروشنده بودن این است که فروش را بصورت علمی و تجربی باید فر ...