ماهنامه 14 مرکز مشاوره مدیریت ماهان

ماهنامه مهر ماه ۱۴۰۱

در ماهنامه داخلی باشگاه تحول ماهان به روادیدی که مهر ماه ۱۴۰۱ در مرکز مشاوره مدیریت ماهان اتفاق افتاده است پرداخته می شود که در ادامه به بررسی این روادید مهر ماه ۱۴۰۱ می پردازیم. برنامه‌ريزي براي همكاري با FITT شروع كوچينگ سازماني هلدينگ بزرگ فاخر گفتگو ب ...

صبورطینت

دکتر امیرحسین صبورطینت

دانلود نسخه کامل رزومه ( PDF ) پروژه ها سابقه فعالیت در پروژه های مشاوره مدیریت معاون بازاریابی هلدینگ ای پوبر معاون اجرایی دپارتمان مدیریت و کسب و کار مجتمع فنی تهران معاونت آموزش و قائم مقام مدیرعامل در مجتمع فن ...

مهرداد انوری

دکتر مهرداد انوری

دانلود نسخه کامل رزومه ( PDF ) پروژه ها سابقه فعالیت در پروژه های مشاوره مدیریت معاون بازاریابی هلدینگ ای پوبر معاون اجرایی دپارتمان مدیریت و کسب و کار مجتمع فنی تهران معاونت آموزش و قائم مقام مدیرعامل در مجتمع فن ...

sighaly

دکتر محسن صیقلی

دانلود نسخه کامل رزومه ( PDF ) پروژه ها سابقه فعالیت در پروژه های مشاوره مدیریت مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سبدگردان خبرگان معتمد(بورس) ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ مدیر سرمایه گذاری و اقتصادی موسسه مالی و اعتباری کوثر-۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ ...

ali-roodgar

دکتر علی رودگر

دانلود نسخه کامل رزومه ( PDF ) پروژه ها سابقه فعالیت در پروژه های مشاوره هک رشد بنیانگذار شرکت گاراژ فرمانیه بنیانگذار مجموعه آموزشی هکربیز پروژه های مشاوره هک رشد مدیر دپارتمان هک رشد مرکز مشاوره مدیریت ماهان ...